Facebook

Historie oddílu

Moderní (dříve umělecká) gymnastika vznikla z různých škol s gymnastickým nebo tanečním zaměřením. Po roce 1953 se po vzoru umělecké gymnastiky v SSSR začínají i u nás vytvářet soutěže a pravidla tohoto sportu.V Liberci vedla kurzy rytmiky profesorka Růžena Pluhařová ze Semil,která byla absolventkou školy Isadory Dunkenové (tanečnice amerického původu). Také ona začala připravovat své svěřenkyně na soutěže, ale v této době nebylo žádoucí, aby dívky reprezentovaly soukromou školu. V roce 1958 přijala gymnastky do svých řad TJ Dynamo Liberec a od tohoto roku se odvíjí historie MG v Liberci.Předsedkyní oddílu se stala paní Libuše Drägrová (1.11.1921 – 24.6.2004). Tuto funkci zastávala až do roku 1976, kdy odešla do důchodu.Předsednictví předala své nástupkyni Jiřině Bartošové. V roce 1993 se oddíl osamostatnil a je registrován pod názvem SKMG Liberec. V roce 2008 paní Jiřina Bartošová předala vedení oddílu Marcele Bartošové.

V roce1969 vznikl ještě druhý oddíl umělecké gymnastiky při pedagogické fakultě,který založila a vedla paní Zdena Kopalová-Jandová.Při jejím odchodu do důchodu v roce 1984 oddíl zanikl a gymnastky přešly do TJ Dynamo. Několik let (asi 1965-70) byl ještě gymnastický oddíl v sousední Chrastavě pod vedením Mgr.Luďky Jochmanové.

K největším úspěchům našich gymnastek patří výsledky Evy Boháčové-Trávníčkové v reprezentačním družstvu. Její trenérkou byla paní Jandová, ještě v době, kdy pracovala v TJ Dynamo. V pozdější době dosáhly stejného úspěchu sestry Dana a Iva Gräfovy a Martina Ryplová, které v našem oddíle vedla trenérka Eva Dostálová. Všechny obsazovaly přední místa na celorepublikových závodech a sestry Gräfovy už jako členky SVS Praha patřily i do reprezentačního družstva.

 

V současné době trénujeme 2x týdně v tělocvičně ZŠ Dobiášova a věnujeme se přípravě dětí hlavně v základním a kombinovaném programu moderní gymnastiky.

krl©2014 ver.2
logo MŠMT
logo LBC
logo Libereckého kraje
projekt je finančně podpořen z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města Liberec a Libereckého kraje